Cartierul Balta Albă, Bucureşti [aerian]

” alt=”” width=”720″ height=”590″ />

În imaginea aeriană veche, în locul gropii libere din stânga, acum sunt Parcul Gh. Petraşcu şi cele două şcoli gimnaziale, în dreapta sus, în depărtare se vedea lacul IOR, unde urma să fie amenajat parcul, iar pe malul acestuia era o fabrică de cărămidă, reperată prin acel coş înalt de fum. Bulevardul L. Sălăjan (N. Grigorescu astăzi) nu era încă trasat, lucrările de construcţie oprindu-se la intersecţia din dreptul blocului „Potcoavă”.
Comparaţia evidenţiază efectele îndesirii cartierelor-dormitor, prin construirea, în anii ’80, a unor noi blocuri printre cele existente, ridicate preponderent în anii ’60 (de exemplu, situaţiile cartierelor Drumul Taberei, Berceni, Balta Albă). De asemenea, amenajarea spaţiilor verzi dintre clădiri, a parcurilor, apoi dezvoltarea vegetaţiei a dus la transformarea totală a imaginii vechi.

localizare în prezent: Sector 3
sursa online a fotografiei originale: revista Arhitectura via forum.softpedia.com
imaginea prezentului este obţinută via Google Earth