Daria Gabriela | botez | Bucureşti

botez Daria Gabriela 1 botez Daria Gabriela 13 botez Daria Gabriela 12 botez Daria Gabriela 2 botez Daria Gabriela 7 botez Daria Gabriela 3 botez Daria Gabriela 5 botez Daria Gabriela 10 botez Daria Gabriela 6 botez Daria Gabriela 8 botez Daria Gabriela 9 botez Daria Gabriela 11 botez Daria Gabriela 14 botez Daria Gabriela 15botez Daria Gabriela 20 botez Daria Gabriela 18 botez Daria Gabriela 19 botez Daria Gabriela 4 botez Daria Gabriela 23 botez Daria Gabriela 26 botez Daria Gabriela 21 botez Daria Gabriela 22 botez Daria Gabriela 24 botez Daria Gabriela 27 botez Daria Gabriela 25 botez Daria Gabriela 30 botez Daria Gabriela 28 botez Daria Gabriela 31 botez Daria Gabriela 32

Slujba de botez: Biserica “Sf. Fanurie” (Cerceluş, Mihai Bravu), Bucureşti


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *